Thursday, June 23, 2016

Luyện khai cuộc với Binghe 3.6

Hello các bạn. Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Hiệp xin trở lại với một phần mềm không mới nhưng cách thức ráp và thành phần mới.
- Mục đích: dành cho các bạn LUYỆN KHAI CUỘC cờ với máy tính, bạn nào dị ứng software xin bỏ qua topic này và đừng nói lời cay đắng.

- GUI: Binghe 3.6 ngày 01/5/2016 không cần key. Kết nối sẵn với chessdb.cn
- Engine: apo (dành cho máy 64bit) miễn phí. Không dám để engine mạnh, sợ ae đem chém người :D. Set sẵn trong file setting nên không lo lỗi đường dẫn. Có sẵn nguyên bộ Bchess8.2, bác nào biết thì xài không thì để đó. Đang set 2U và 512MB
- Book: book offline của chessdb.cn. Nặng vãi khủng.
- Book info: cập nhật đến tháng 5/2016.
- Dung lượng khủng nhất từ đó đến giờ: 3.5GB chưa giải nén, giải nén xong hơn 9GB. Luyện khai cuộc chắc vô đối.
Lưu ý: sử dụng Binghe các bạn search trên google có nhiều.
Link: http://www.fshare.vn/file/1RKBH8HFGPV1

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment