Friday, June 24, 2016

[Pdf] Danh thủ đối cuộc thực chiến (Hoàng Minh, Lý Kim Tường) - Full 2 tập

Hai quyển gần 900 trang, làm xong hụt hơi. Khi nào rãnh thì viết lời bình.
Chúc anh em vui vẻ và cao cờ.Tập 1
Tập 2

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment