Thursday, June 30, 2016

[Pdf] Hồi ký Vương Gia Lương

Vương Gia Lương người huyện Hoàng - Sơn Đông, sinh năm 1932, sở trường về bố cục “Trung pháo quá hà xe”, kỳ phong dũng mãnh, thích công sát, được người đời gọi là “Đông Bắc hổ”. Vào các năm 1956, 1957, 1959 ông đoạt danh hiệu Á quân toàn Trung quốc, về sau đến năm 1981 ông lại lần thứ 7 tiến tiến vào hàng 6 vị quốc thủ hàng đầu. Năm 1982, ông được tấn phong “Tượng kỳ đại sư”, năm 1984 ông được phong “Tượng kỳ đặc cấp đại sư”. Từ năm 1979 ông làm chủ biên tạp chí “Bắc phương kỳ nghệ” (này là tạp chí “Kỳ nghệ”), năm 1985 ông là Phó viện trưởng của Kỳ viện Hắc Long Giang.Mình sưu tầm và đóng gói lại giới thiếu đến các bạn hồi ký của vị Đông Bắc hổ này và một số bài biết khác.

Hồi ký Vương Gia LươngBài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment