Sunday, June 26, 2016

[Pdf] Ngũ bát pháo đối bình phong mã (Người chơi cờ) - Full

Quyển sách này cung cấp cho các bạn chơi cờ tướng những kiến thức sâu về thế trận "Ngũ bát pháo đối bình phong mã" đã được các bậc đại kỳ sư và những nhà chuyên môn dày công nghiên cứu.
Gồm 2 tập được Hiệp chuyển về 1 file duy nhất để tiện quản lý và nghiên cứu.


Toàn bộ sách có 90 cục, chúc các bạn nghiên cứu vui vẻ.
[Pdf] Ngũ bát pháo đối bình phong mã (Người chơi cờ) - Full

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment