Saturday, June 25, 2016

[Pdf] Ngũ cửu pháo đối bình phong mã (Người chơi cờ) - Full

Quyển Ngũ cửu pháo đối bình phong mã gồm 90 cục đề cập đầy đủ các hình thái của loại bố cục này. Bao gồm 2 tập tuy nhiên Hiệp đã đưa vào một file PDF cho các bạn tiện theo dõi và quản lý. Có thời gian viết đề tựa sau.


Tải về

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment