Friday, June 24, 2016

[PDF] Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 1 (Dương Điển)

Tên sách: Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 1
Tác giả: Dương Điển
Người dịch: Đặng Bình
Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao
Năm xuất bản: 1998
Số trang: 422
Giá bán: 100.000 VND

Trong tập một giới thiệu tuyển tập các ván đấu lừng danh của 4 kỳ vương: Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Lý lai Quần. Có thời gian mình sẽ viết thêm lời giới thiệu.Tải về: [PDF] Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 1 (Dương Điển)

Bài viết liên quan:

3 comments: