Friday, June 24, 2016

Không thể tin được

Giải cờ tướng liên diễn đàn 2016

Trận chung kết ván 2: Trần quyết Thắng tiên bại Nguyễn trần Đỗ NinhChê ông tiên thủ:
- Khai cuộc hoàn hảo nhưng hết khai cuộc thì ngày càng tồi tệ.
- Bố cục chuyên gia nhưng từ nước 23 đang dương điểm đến nước 31 âm hơn 600 điểm.
- Chuyên gia cờ nhanh nhưng càng về sau suy nghĩ càng lâu.

Khen cho hậu thủ
- Khai cuộc đi tuyệt đối chính xác có số điểm thuộc dạng cao nhứt.
- Trung cuộc tuyệt vời không sai 1 nước cho đến kết thúc. (Bên dưới minh họa từ nước 23 đến 31 - ván này 34 nước kết thúc)Không sai mảy may so với phần mềm cờ tướng mình đang sử dụng.
- Cang về sau càng đi nhanh và càng chuẩn.


Một số bình luận của các chuyên gia.

Video ván cờ:Thật tuyệt vời, không thể tin được.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment