Thursday, June 23, 2016

Trần quyết Thắng tiên thắng Trần thanh Tân

Giải cờ tướng trực tuyến diễn đàn cờ Việt 2016
Bán kết 1: Ván 2.
Trần quyết Thắng tiên thắng Trần thanh Tân
Bình luận: Nguyễn Thanh Hiệp

Ở ván trước Thắng hậu thủ thành công trong thế thượng phong trước Tân. Ván 2, Thắng đi tiên trong trạng thái tâm lý thoải mái.Một ván phế quân tạo sát gây nhiều cảm xúc.
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8
3. X1-2 C7.1 4. X2.6 M2.3
5. M8.7 X1.1 ...

Một lựa chọn bất ngờ của Tân.Ở đây Tân không chơi hệ thống bình pháo đổi xe, một hệ thống có sức phản kích rất mạnh của bình phong mã, hay đi C3.1 để chuyển thành bình phong mã lưỡng đầu xà hoặc đi M7.6 chơi mã bàn hà thì Tân chọn X1.1. Đây là một nước đi không được đánh giá cao. Có lẽ nào Tân dùng khai cuộc giang hồ để đánh lạc hướng Bố cục chuyên gia?
6. C5.1 ...
Một lựa chọn chính xác của Thắng. Đến đây hình thành bố cục Trung pháo quá hà xa cấp tấn trung binh đối bình phong mã thất binh trực hoành xa
6. ... T7.5 7. X9.1 ...
Lựa chọn chính xác, thông xe tham chiến.
7. ... X1-4 8. X2-3 X8-7
Cờ Tân đang vào thế bị động nay càng bị động hơn, các quân kìm hãm lẫn nhau. Khuyến khích M7/5 hơn là bình xe giữ mã.
9. X9-2 M7/5

Nước quyết định ván cờ, cục diện từ đây hoàn toàn nằm trong tay Thắng, liên tục đánh vào điểm yếu mã oa tâm, gây áp lực mạnh mẽ và dồn ép hậu từ từ rơi vào bị động, chiếm thế thượng phong và cuối cùng là màn phế quân tạo sát đẹp mắt.
10. X3-4 T5.3 11. X4.2 P8-5
12. C7.1 X4.5 13. P8.4 P5.3
14. S4.5 P2/1 15. X4/4 P5/1
16. X4-6 ...
Thắng có ý định thí quân xe cơ động nhất của Tân
16. ... X4-2 17. C7.1 ...
Một tính toán có chiều sâu. Nếu Tân lùi xe ăn pháo thì Thắng B7-6 bắt chết trung pháo đồng thời lại đưa quân xe đối phương vào cảnh tù túng, thụ động. Nếu Tân B3.1 thì P8-7 ung dung đè mã ngó tượng, hăm he tốt.
17.... C3.1 18. P8-7 T3.5
19. M7.5 X2/3 20. P7-1 P5.3
21. T3.5 C5.1
Đổi quân để giảm bớt áp lục do tiên gây nên.Tuy nhiên cơ hội giải phóng mã vẫn chưa có vì như thế sẽ làm M3 mất căn chắc sẽ bị xe và mã 5 của Thắng đánh cho tan tác.
22. P1/2 X2-6
Sau khi đổi quân, cờ Tân tươi sáng hơn nhưng con mã trong cung vẫn nằm đấy gây nên nỗi lo sợ về một hiểm họa nào đấy.
23. X2.3 ...Nên đi P2.3 vừa liên kết các quân với nhau vừa bảo vệ chắc tuyến hà
23. ... P2.1 24. X6.4 X7.3
25. X2-8 P2.2
Bình xe đấu quân có lẽ là lựa chọn hay hơn, đưa hình cờ về đơn giản.
26. C3.1 T5/7
Ý định đấu xe chăng?
27. M3.4 X7/1 28. X8-6 X7-5
ai lầm chết người của Tân, nếu lúc này Thắng mạnh dạn đi M5.6 P2-4; M4.6 ...lúc này Tân chỉ còn cách thoát mã và chịu mất xe. Đó là cái họa của mã oa tâm. Tuy Thắng không lựa chọn như vậy nhưng lại có màn phế quân tuyệt hảo.
29. C3.1 C5.1 30. Xs-5 P2-7
31. X5.3 T7.5
Thắng thí xe khi đang chiếm tiên cơ
32. M4.6 M3.4 33. M5.6 ...
Thí tiếp mã, vừa phóng mã quá hà, bắt đầu triển khai quân lực dồn ép đối phương
33.... P7/3 34. M6.4 P7-4
35. P1-5
Tiên thắng. Đen không còn quân đi.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment