Monday, July 25, 2016

Cờ tướng khai cuộc cẩm nang - 7 nguyên tắc khai cuộc - Nguyên tắc 1: Phải nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực

*7 nguyên tắc khai cuộc - Nguyên tắc 1: Phải nhanh chóng triển khai toàn bộ quân chủ lực
*Giai đoạn khai cuộc là giai đoạn ra quân, bố trí đội hình lực lượng để sẵn sàng tấn công hay phòng thủ.
Giai đoạn này đòi hỏi các quân chủ lực Xe, Pháo và Mã của cả hai cánh phải được huy động nhanh
chóng tiến lên chiếm lấy những điểm thuận lợi. Cụ thể là hai Xe phải ra cho sớm để giành lấy các thông
lộ 2, 4 hoặc 6, 8, còn Pháo thì tuỳ từng kiểu chơi bố trí cho đúng chỗ để sẵn sàng tham gia tấn công hoặc
tiếp ứng phòng thủ. Đối với Mã cũng vậy, cần triển khai sớm để bảo vệ Tốt đầu, thường một con ở nhà
phòng thủ, một con sẵn sàng nhảy qua phối hợp cùng các quân khác tấn công.
Việc đưa quân nào tấn công trước, quân nào chực chờ tiếp ứng và quân nào nhất thiết phải ở lại bên nhà
để phòng thủ đều phải có kế hoạch. Không được tùy hứng điều động lung tung, nhất là không xác định
rõ nhiệm vụ từng quân cờ cụ thể thì hàng ngũ sẽ mau rối loạn. Khi chơi có kế hoạch, tức là các quân
được bố trí theo một đội hình chiến đấu thì sang giai đoạn trung cuộc sẽ dễ dàng thực hiện các ý đồ
chiến lược một cách chủ động.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment