Friday, July 8, 2016

[PDF] Cờ tướng: Trận địa pháo - Dương Diên Hồng

Từ khi bộ môn cờ tướng mới ra đời, người xưa đã biết dùng pháo làm lực lượng tiên phong đánh trước mang tư tưởng " Tiên hạ thủ vi cường "
Lầy đánh trước làm thế mạnh
Lâu nay đã có nhiều tài liệu phổ biến các thế đánh trận pháo. Các thế trận pháo đối pháo rất quyết liệt gây cấn mà sự thắng bại của hai bên chỉ chênh lệch nhau trong đường tơ kẽ tóc. Tất cả những tài liệu nói về cách đánh pháo đầu rất chi ly hấp dẫn - Tuy vậy vẫn không làm thoả mãn được nhu cầu hiếu tri của các bạn ham mộ Bộ môn cờ tướng.Cuốn " Cờ tướng - Trận địa pháo " ra đời không ngoài mục đích góp phần đáp ứng nhu cầu hiếu tri của các bạn ham mộ cờ tướng. Đồng thời làm cho bộ môn cờ tướng được ngang hàng với các bộ môn nghệ thuật: Cầm, Thi, Hoạ.... mà trước đây người xưa xác lập vị trí khá cao của cờ tướng.

Mục lục:
Lời nói đầu
Trận địa pháo là thế nào
Chiến lược pháo đầu
Pháo đầu tiên thắng ngịch
Pháo đầu tiên thắng thuận pháo
Pháo đầu tiên thắng Bình Phong Mã
Pháo đầu tiên thắng phản công Mã
Pháo đầu tiên thắng (nghịch pháo)
Pháo đầu tiên thắng (thuận pháo)
Chiến thuật pháo đầu

Tải về: Cờ tướng: Trận địa pháo - Dương Diên Hồng

Bài viết liên quan:

1 comment: