Sunday, July 17, 2016

Con đường lên ngôi vô địch của ĐCĐS Tưởng Xuyên - Ván 1: Khai Loan Hách Kế Siêu tiên thua Bắc Kinh Tưởng Xuyên

Ván 1: Khai Loan Hách Kế Siêu tiên thua Bắc Kinh Tưởng Xuyên
(16.10.2010 tại Thạch Gia Trang)
Bình thuật: ĐCĐS Tưởng Xuyên
Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà

1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8

3. X1-2 M2.3

Dùng khuất đầu bình phong mã ứng chiến trung pháo là cách đối phó tôi tương đối yêu thích trong giai đoạn gần đây. Ngoài ra cũng có thể đổi thành B7.1 tiếp theo X2.6, M2.3, M8.7, B3.1, X9.1 hình thành biến trực hoành xe đối bình phong mã lưỡng đầu xà.
4. B7.1 B7.1 5. M8.7

Đối thủ của tôi, Đại sư Hách Kế Siêu sinh năm 1985, năm ngoái vừa được phong Đại sư, là một kỳ thủ tràn đầy nhuệ khí, tôi nhớ anh ta trước đây cầm tiên chơi với tôi kết quả đều là hòa. Nước này anh ta lên chính mã có ý đưa cục diện đi theo hướng phức tạp, tâm lý cầu thắng rất rõ ràng. Nếu cầu ổn lúc này có thể đổi thành X2.6 tiếp theo P8-9, X2-3, P9/1, M8.7, S4.5, M7.6, P9-7, X3-4, X8.5, P8.2, T3.5, P5-6, B3.1, B3.1, X8/1, B7.1, T5.3, P8-7, M3.4, P6.3, B7.1, P6.3, P7-4, P7-3, X8-7, T7.5, P2.1, X4/2, P2.2, M6.5, M7.5, X4-8, T3/5 hai bên bằng thế.
5. ... P2.4

Để cầu thắng tôi cũng lựa chọn cách chơi có tính đối kháng khá mạnh, nếu cầu ổn có thể đổi thành T3.5 hoặc T7.5.
6. B5.1 P8.4 7. X9.1

Tới đây hình thành biến trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà. Lúc này Trắng cũng có thể đổi thành B5.1 tiếp theo Đen T3.5, B5-6, S4.5, S6.5 hai bên hình thành cuộc chiến kịch liệt khác.
7. ... P2-3 8. T7.9 X1-2

9. X9-6 P3-6

Lúc này bình pháo là cách đối phó tôi khá yêu thích, cũng có thể đổi thành X2.6 tiếp theo Trắng X6.6, T7.5, X6-7, S6.5, S4.5, P8/1! Đen thí quân có thế công.
10. B5.1 S6.5 11. M3.5 X2.6

Cục diện này đã xuất hiện trong ván tôi cầm hậu chơi với sát thủ hồng nhan Đặc cấp Đại sư Trương Quốc Phụng tại giải tinh anh tượng kỳ toàn quốc cúp Y Thái tổ chức hồi tháng 5 năm nay, lúc đó tôi chơi P6/1 tiếp theo B3.1, B5.1, B3.1, M7.5, B3-4, B5.1, P5.2, X2.7, X6-2, X8.4, X2.2, X8-6 hai bên bằng thế. Lần này tiểu Hách xuất trận với khí thế ngút trời, tôi nghĩ là anh ta chắc chắn đã có chuẩn bị trước, thế nên tôi quyết định biến chiêu trước.
12. M5.6 P8/2 (hình)
Nước này là tinh hoa của biến này.13. B5-4 P8-6 14. X2.9 Ps-5

15. M7.5

Trắng nếu P5.4, M3.5, X2/5, X2.1 Đen ưu lớn.
15. ... M7/8 16. P5.3 X2.1

17. P5-4 M8.7 18. B7.1 B5.1

Nước này tương đối mới mẻ, hàm chứa tính khiêu chiến, tôi nhớ trong các giải toàn quốc trước đây chưa từng xuất hiện qua.
19. M6.7

Trắng chơi nước cờ tùy tiện là căn nguyên tạo ra cục diện bị động. Lúc này có thể đổi thành B7.1, M3.5, B7-6, M7.6, M5.4, M5/6 hai bên có thể chiến đấu.
19. ... X2/1 20. M5.7

Lúc này Trắng nếu đổi X6-5, Đen sẽ P6/1 chiếm ưu lớn.
20. M5.7 M7.6 21. B7.1 M6.7

Sau khi đổi quân xong, tôi chiếm ưu về mặt binh chủng, nhưng do các quân chủ lực của Trắng cũng ở trạng thái rất tốt nên tôi cũng không dám có chút sơ ý nào. Lúc này nếu chơi B5.1 thì X6.4, M6.4, Ms.6 Trắng có thế công.

22. Ms.5 P6-5

Sau 20 phút dài suy nghĩ, tôi lựa chọn nước đối phó hung hãn nhất. Lúc này nếu đổi thành X2-5 tiếp theo Trắng X6-5, X5.2, S6.5, P6-9, M5/7 tuy Đen ưu nhưng đường đến chiến thắng vẫn còn một khoảng cách nhất định.
23. X6.1 P5/1 24. M5.4 Tg-6

25. M4.2 Tg-5 26. X6-4 M7.5

27. S4.5 M5/6 28. Tg-4 B7.1

Từ nước 22 tới đây đều nằm trong phạm vi tính toán của tôi. Tới đây thế công của Trắng bị Đen hóa giải hết, và bên Đen có hai đòn tấn công X2-7 và P5/1, tiểu Hách Đại sư thấy đã hết cách chống đỡ bèn vui vẻ nhận thua. Như vậy tôi đã có một mở đầu rất tốt trên con đường chinh phục giải cá nhân.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment