Wednesday, July 6, 2016

[PDF] Ngũ lục pháo đối bình phong mã - Full 2 tập

Ngũ lục pháo đối bình phong mã là kiểu khai cuộc nằm trong tổng thể kiểu chơi Pháo đầu đối bình phong mã mà ngày nay rất thịnh hành.
Tài liệu tách ra thành chuyên đề riêng để hệ thống các phương án, trình bày một cách bài bản, chặt chẽ và toàn diện.


Bản full 2 tập trong 1 file PDF duy nhất.
Bản này tối ưu để in không bị đen.

Tải về: Ngũ lục pháo đối bình phong mã - Full 2 tập

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment