Wednesday, July 13, 2016

[PDF] Cờ tướng cung đình - Vương Mạnh


Cờ tướng là môn thể thao giải trí đầy tính trí tuệ, phù hợp với mọi người dân. Không chỉ là thú vui tao nhã, thư giãn lúc “trà dư tửu hậu” của thanh niên hay nhiều bậc cao tuổi thời nay, mà cờ tướng còn từng là thú tiêu khiển của các bậc vua chúa xưa.Cuốn “cờ tướng cung đình” này được viết dựa trên các tài liệu cờ tướng cổ xưa, với những thế cờ tiêu biểu. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách chơi cờ, cũng như cách tư duy suy nghĩ của các bậc vua chúa xưa.

Tải về: [PDF] Cờ tướng cung đình - Vương Mạnh

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment