Tuesday, July 5, 2016

[PDF] Ngũ thất pháo đối bình phong mã - Full 2 tập

Khai cuộc Ngũ thất Pháo đối Bình phong Mã là một trong những khai cuộc được bạn chơi cờ yêu thích vì nó mang tính tấn công mạnh mẽ của bên đi tiên, đồng thời cũng cho thấy trình độ phòng thủ và phản công giỏi và đa dạng của bên đi hậu.
Tuy không phải tập sách đồ sộ, nhưng với tập nhỏ này sách sẽ cung cấp cho bạn chơi cờ những kiến thức cơ bản nhất và đầy đủ nhất về loại hình khai cục này, khai thác tất cả các dạng , các biến và các phương án để bạn đọc thoải mái nghiên cứu, học tập. Sau khi đọc kỹ phần lý thuyết đề nghị các bạn chú trọng vào thực đấu để một mặt vừa kiểm nghiệm lý thuyết, mặt khác rút ra được những bài học thực tế cho chính mình.
Sách được chia làm 3 phần lớn; trong mỗi phần có các chương; trong các chương có các tiết; trong các tiết có các cục; trong mỗi cục có các biến; trong mỗi biến có thể còn có các phương án.
Quyển sách này nằm trong bộ sách gồm:
+ Ngũ lục Pháo đối bình phong Mã
+ Ngũ thất Pháo đối bình phong Mã
+ Ngũ bát Pháo đối bình phong Mã
+ Ngũ cửu Pháo đối bình phong Mã


MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản
Phiên âm và giải nghĩa chữ Hán và chứ Viết
Các ghi chép nước đi trong cờ tướng Việt Nam
Phần thứ nhất: Ngũ thất pháp tiến tốt 3 đối bình phong mã
Chương 1: Đen phi tượng trái
Chương 2: Đen đối tốt, lên xe biên
Chương 3: Đen lên tượng phải
Chương 4: Mã đen đuổi tốt biên
Chương 5: Trắng mã trái bất động, bình pháo lộ 7
Chương 6: Các dạng biến khác
Phần 2: Ngũ thất pháo không lên tốt đối bình phong mã tiến tốt 7
Chương 1: Pháo đen bên phải tuần hà
Chương 2: Pháo đen bên trái cản xe
Chương 3: Pháo đen bên trái cản xe trắng
Chương 4: Các loại biến khác
Phần thứ 3: Ngũ thất pháo tiến tốt 7 đối bình phong mã
Chương 1: Pháo đen bên phải quá hà
Chương 2: Pháo đen bên trái tuần hà
Chương 3: Đen tiến pháo cản mã

Tải về: Ngũ thất pháo đối bình phong mã - Full 2 tập

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment