Sunday, July 10, 2016

[PDF] Những ván cờ chọn lọc - Lê uy Vệ, Lê hồng Long - Full 2 tập


Những ván cờ chọn lọc
Nhà xuất bản: Thể dục thể thao
Năm: 1986

Một tài liệu cổ và quý, lại có giá trị lịch sử. Đáng tham khảo và lưu trữ.


Tải về: Những ván cờ chọn lọc - Lê uy Vệ, Lê hồng Long - Full 2 tập

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment