Friday, July 8, 2016

[PDF] Sĩ giác pháo - Full 2 tập

Sĩ giác pháo (phản cung mã) là khai cuộc bên tiên tỏ ra khá nhún nhường ngay nước đầu tiên vào pháo ở vị trí tưởng như vô thưởng vô phạt (P2-4 hoặc P8-6) để xem đối phương sẽ đi thế nào, dường như cho đối phương bày trận trước.
Tuy nhiên thế trận sẽ mau chóng biến hóa ở phía sau.


Nếu đối phương chủ quan hoặc thiếu nghiên cứu sẽ lúng túng ứng phó.

Tải về: Sĩ giác pháo - Full 2 tập

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment