Tuesday, July 12, 2016

[PDF] Tượng kỳ Bố cục Phi đao - Lý Kim Tường


"Tượng Kỳ Bố Cục Phi Đao" là những phương pháp mới, nước biến lạ mà các kỳ thủ thường hay sử dụng hiệu quả, đã khiến đối thủ của họ đầu hàng vô điều kiện.


Tập sách này tuyển chọn gần 200 ván cờ và 50 đối cuộc thực chiến bao gồm nhiều thể loại bố cục với lời bình để đọc giả thưởng thức và phân tích về: nghệ thuật xuất quân - phương pháp sử dụng chiêu thức "phi đao" tinh diệu, độc đáo của các danh thủ...
Hy vọng sau khi tham khảo cuốn sách này, bạn có thể khai thác hiệu quả những sai sót của đối phương, hoặc hạn chế những sai lầm cũng như phòng tránh được những cạm bẫy trong khai cuộc...
Mục Lục:
Lời nói đầu
Phần 1: Thuận pháo
Liệt pháo
Trung pháo đối bình phong mã
Trung pháo đối phản cung mã.
Phần 2: Thuận pháo
Liệt pháo
Trung pháo đối bình phong mã
Trung pháo đối phản cung mã
Trung pháo đối đơn đề mã
Trung pháo đối các loại khác
Thiên nhân chỉ lộ
Phi tượng cục.

Mời bạn đón đọc.

[PDF] Tượng kỳ Bố cục Phi đao - Lý Kim Tường


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment