Tuesday, July 26, 2016

Phần mềm cờ tướng - Sử dụng phần mềm luyện (test) cờ tàn, cờ thế

Phần mềm cờ tướng - Sử dụng phần mềm luyện (test) cờ tàn, cờ thế
Khi gặp một ván cờ tàn (thế) có 3 cách:
a. Dùng phần mềm CCBridge kiểm tra xem mình có lời giải chưa? Và xem lời giải như thế nào?
- Có FEN sẵn thì dán vào phần mềm.
Ví dụ: 5k3/2N1R4/4N4/9/4r4/9/9/5c3/4p1r2/3p1K3 w - - 0 0 Thủy trung lao nguyệt (Lung linh huyền cơ)
- Chưa có thì phải xếp
b. Dùng phần mềm ‘đánh nhau’ để test biến. (Nhớ quan sát số điểm)
- Phân tích
- Cho máy tự đánh.
- Người đánh với máy (cầm đen, đỏ)
c. Dùng book online để kiểm tra
d. Lưu ý
- Kho dữ liệu của bạn có đủ lớn chưa?
- Không phải ván cờ nào phần mềm cũng giải ra. Đối với các ván cờ thế, có nhiều ‘bẫy’.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment