Wednesday, September 21, 2016

[PDF] Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 2 (Dương Điển)

Tên sách: Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 2
Tác giả: Dương Điển
Người dịch: Đặng Bình
Nhà xuất bản: Thể dục Thể thao
Năm xuất bản: 1998
Số trang: 422
Giá bán: 100.000 VND
Trong tập một giới thiệu tuyển tập các ván đấu lừng danh của 4 kỳ vương: Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Vương Gia Lương. Có thời gian mình sẽ viết thêm lời giới thiệu.

[PDF] Những ván cờ hay của các đại kiện tướng - Tập 2 (Dương Điển)

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment