Sunday, October 30, 2016

Giải cờ tướng toàn Trung Quốc 2016: Vòng 22 Hồng Trí tiên thắng Chung Thiếu Hồng

Giải cờ tướng toàn Trung Quốc 2016
Vòng 22
Hồng Trí tiên thắng Chung Thiếu Hồng

1. C7.1 P2-3 2. P2-5...
Hình thành tiên nhân chỉ lộ chuyển trung pháo đối tốt để pháo
... P8-5 Hoàn giá trung pháo, thủ pháp cường ngạnh
.
3. M2.3 C3.1 4. M8.9 C3.1
5. X1-2 P3/1
Thoái pháo là để mã 2 nhảy lên, muốn bảo lưu tốt quá hà
6. P8.6 ...
Tiến pháo phong tỏa, quá hay, điểm mấu chốt ván cờ. (hình)

Cờ thế: Thư giãn một ván cờ

Đỏ tiên khá hóc.

Cờ thế: Thương lâm đạn vũ

Ván cờ này có tên là Thương lâm đạn vũ do Vương thủ Thành cải biên từ các ván cờ thế cổ,sau đó lại được zqhuang sửa tiếp. Khi đem ván cờ này ra thảo luận thì các chuyên gia cờ thế Tàu đều cho rằng hòa. Sau đó, chính Dư tuấn Thụy đã làm thiên hạ bất ngờ khi cho rằng đỏ thắng.

Cờ thế vui (2): Mã tốt diệu sát

Đỏ tiên.

Cờ thế vui (1)

Liệu tiên có thắng?

Saturday, October 29, 2016

Cờ thế: Tiểu khâu dẫn

Tiểu khâu dẫn
(Con giun nhỏ)
[Fen dành cho người lười: 4k4/9/9/p8/9/8N/9/9/4p1p2/1R1R1KN2 w]
Nhận xét:
- Hai tốt dọa tuyệt sát không thể đụng được vào nó, cách duy nhứt là chiếu tướng phế xe ép tướng sang lộ 4 để trắng được rảnh 1 nước.
- Nếu đầu tiên đi M1/2 thì C5-6; M2/4 C7.1 đen thắng.

HIỆN ĐẠI BỐ CỤC TINH YẾU 1. Thuận pháo trực xe đối hoành xe - Bên đen chậm ra xe tiến pháo bên phải qua hà (1)

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1...
Không lên xe hoành, mà dùng hình thức chậm ra xe, thúc tốt để thoáng mã bên trái.
Loại hình bố cục mới này là một nhánh nội dung quan trọng trong thế trận thuận pháo, thường được bên đi sau lựa chọn.
Đặc điểm của thuận pháo chậm ra xe là "dĩ dật đãi lao" (lấy nhàn nhã đánh mệt mỏi) đợi thời cơ mà hoạt động, có đặc sắc là linh hoạt và biến hóa hay. Hồ Vinh Hoa rất ưa thích loại chiến thuật này, thường dùng trong những trận đấu quan trọng, thành tích của ông khi sử dụgn bố cục này khá tốt.
4. M8.7...
Tiến mã mà không thúc tốt 7, là một cải tiến để đối phó với nước B7.1, mục đích nhanh chóng đưa xe bên trái hoành lên tham chiến, là một cách chơi của bên đỏ.
... M2.3
5. C7.1 P2.4
Pháo phải qua hà nhòm tốt để đè mã, khống chế xe bên phải của bên đỏ, nhất cử lưỡng đắc, chiến thuật này là sáng tạo của các kì thủ Liêu Ninh. Xuất hiện lần đầu năm 1973, trong giải giao hữu Thượng Hải-Cáp Nhĩ Tân-Thẩm Dương. (Hình)

Giải nữ toàn quốc tượng kỳ năm 2016-17 vòng [9]: Chu Dập tiên thua Đường Đan

1. T3.5 P8-5 2. C3.1 …
Hình thành phi tương đối tả trung pháo khai cục
… M8.7
3. M2.3 X9-8 4. X1-2 P2-4
Có ý định tiến pháo tróc mã lúc đó tốt 5 và xe lộ 2 của trắng sẽ không có căn
5. M8.9 X8.4 6. X9-8 M2.3
7. P8-6 C3.1 8. P2/1…
Ý đồ bình sang lộ 5 đổi xe vì đen có xe chưa ra
… X1.2 Ý đồ lên mã đổi pháo trước
9. P2-5 X8-6 10. X2.6 M3.4
Đổi pháo có lợi cho đen vì mã lộ 3 trắng vô căn dễ bị công kích
11. P6-7 X1-2 12. X2-3 X2.7
13. M9/8 T7.9 14. M8.9 C1.1
Tiến tốt hay, hạn chế mã 9 (hình)

Thursday, October 6, 2016

Monday, October 3, 2016

[Cờ thế] Độc bỉnh quốc quân

Mời các bạn thưởng thức một ván cờ nhìn tưởng như hòa nhưng qua phong cách điều bình xuất thần đã giành được chiến thắng.


Fen: 9/4P4/5k3/9/9/9/9/B3K3c/4AC3/3A5 w - - 0 0

Lời giải cập nhật sau ^^