Monday, October 3, 2016

[Cờ thế] Độc bỉnh quốc quân

Mời các bạn thưởng thức một ván cờ nhìn tưởng như hòa nhưng qua phong cách điều bình xuất thần đã giành được chiến thắng.


Fen: 9/4P4/5k3/9/9/9/9/B3K3c/4AC3/3A5 w - - 0 0

Lời giải cập nhật sau ^^

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment