Sunday, October 30, 2016

Cờ thế vui (1)

Liệu tiên có thắng?


- LỜI GIẢI:

1. P3-2 Bt-2 2. Ps-3 P8-7 3. P2/1 P7/1(1) 4. P3.1 P7-8 5. P3.7 Bt-3 6. P3-2 B3-2 7. Ps-3 P8-7 8. P2/6 P7/1 9. P3.1 P7-8 10. P3.6 Bs-3 11. P3-2 B1-2 12. Ps-3 P8-7 13. P2/5 P7/1 14. P3.1 P7-8 15. P3.5 Bt-3 16. P3-2 Bt-4 17. Ps-3 P8-7 18. P2/4 P7/1 19. P3.1 P7-8 20. P3.4 B4-3 21. P3-2 Bt-2 22. Ps-3 P8-7 23. P2/3 P7/1 24. P3.1 P7-8 25. P3.3 Bt-3 26. P3-2 Bt-2 27. Ps-3 P8-7 28. P2/2 P7/1 29. P3.1(2) P7-8 30. P3.2 Bt-3 31. P2-4 Bt-4 32. P4.3 P8/2 ĐỎ THẮNG.

- CHÚ THÍCH:

+ (1) Nếu XANH ( HẬU ) chơi 3. …… Bt-3 thì
3. …… Bt-3 4. P3-1 P7/1 5. P2.1 P7/1 6. P2.1 P7/1 7. P2.1 P7/1 8. P2.1 P7/1 9. P2.1 P7/1 10. P2.1 P7.3 11. P1.8 B3-4 12. P2.1 ĐỎ THẮNG. (Xem biến (1) nước biến 3b. P+.3 Bàn cờ flash)

+ (2) Nếu ĐỎ ( TIÊN ) chơi 29. B4-3 thì
29. B4-3 Tg5-6 30. P3-1 P5.2 31. P2.2 S6.5 32. P1.3 Tg6/1 33. B3.1 Tg6-5 34. P1.1 S5.4 35. B3-4 S4.5 36. P2.1 ĐỎ THẮNG.

Bài viết liên quan:

1 comment:

  1. Cách phá pháo đầu mã đội trong cờ tướng
    https://www.youtube.com/watch?v=wPVM0e2g28M

    ReplyDelete