Thursday, October 6, 2016

[PDF] Cờ thế chọn lọc - tập 4: Uyên thâm hải khoát - Người chơi cờ

Uyên thâm hải khoát là một cổ phổ về cờ thế rất nổi tiếng. Mời các bạn thưởng thức bản của Tạp chí Người chơi cờ.


Tải về: [PDF] Cờ thế chọn lọc - tập 4: Uyên thâm hải khoát - Người chơi cờ

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment