Monday, November 7, 2016

Đại Kỳ thánh chiến lần 4: Hứa Ngân Xuyên tiên bại Tôn Dũng Chinh

ĐẠI KỲ THÁNH CHIẾN 4
HỨA NGÂN XUYÊN TIÊN BẠI TÔN DŨNG CHINH
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 B7.1 4. X2.6 M2.3 5. B7.1 …
Tiểu Hứa lựa chọn B7.1 rất có khả năng chơi thành bố cục Ngũ cửu pháo đối bình phong mã đối công kịch liệt. Mấy năm gần đây, Hứa tiên thủ trung pháo công bình phong mã đa phần sử dụng một là tiến tam binh hai là trực hoành xe lưỡng đầu xà, rất ít khi thua cờ, chiến tích lẫy lừng. Do lần này áp dụng luật loại trực tiếp Hứa cầm tiên muốn quyết chiến một trận. Ở đây biến hóa tư tưởng chỉ đạo có khả năng đóng vai trò then chốt.
5. ... P8-9 Tôn Dũng Chinh cũng không do dự lâu bình pháo đổi xe cũng là nước ưa thích của anh ta.
6. X2-3 Nếu X2.3 đổi đi một xe, Đỏ tuy vẫn nắm nước tiên nhưng khai cục chưa được bao lâu đã đổi xe, giảm bớt biến hóa, giành thắng lợi không dễ.
6. ... P9/1 7. M8.7 Hình thành trận hình cơ bản bố cục ngũ cửu pháo công bình phong mã, Hứa Ngân Xuyên trong những nước cuối cùng khai cục đã bỏ đi cách chơi mấy năm gần đây hay sử dụng là ngũ lục pháo, đã có thể thấy rõ được tâm lý cầu chiến của Tiểu Hứa.
7. ... S4.5 8. P8-9 nước đương nhiên! Đỏ còn sự lựa chọn M7.6, tuy tiên thủ không lớn nhưng cục diện theo hướng bình ổn. Tiểu Hứa cầm tiên thủ, lại là dịch lâm đệ nhất cao thủ đương nhiên là cần phải dốc hết sức xông lên.
8. ... X1-2 9. X9-8 P9-7 10. X3-4 M7.8 11. P9.4
Pháo biên xuất kích, không thèm đoái hoài đến thế công bên cánh trái của Đen, giành lợi thế về vật chất trước đồng thời cưỡng công trung lộ của Đen cũng là một lộ tấn công mạnh. Ngoài ra còn P5.4, X8.6, M3/5 .
11. ... B7.1
Cũng có thể P7.5 tiếp theo P5.4, T3.5, P5/1, P2.4, T3.5, B7.1, X4-7, M8.6, X7.1, M6.4, X8.1, M4/5 Đỏ nhiều tốt, Đen quân lực linh hoạt.
12. P5.4 T3.5 13. X4-3P2/1
Nước cờ tương đối ít thấy. Trước đây đa phần chơi M8/9, X3/2 cờ Đen lại tiến pháo phong xe hình thành cục diện Đỏ nhiều tốt, Đen quân lực tương đối linh hoạt. Không biết nước cờ này khiến Hứa Ngân Xuyên mất bao lâu để nghĩ? Tôn Dũng Chinh thoái pháo phải giữ lại khả năng M8/9 , xem thái độ của Hứa Ngân Xuyên đối với tốt quá hà của Đen đồng thời tránh những chuẩn bị trước ván đấu của Hứa.
14. X3/2 Trong tình hình hiện tại, Đỏ phải lập tức tỏ thái độ đối với tốt quá hà của Đen. Phương án rất rõ ràng, chỉ có hai sự lựa chọn: một là tốt ăn tốt hai là thoái xe ăn tốt. Trên thực tế hai phương án này đều có thể tính đến những dự liệu về sau. Nhưng sẽ hình thành cục thế khác nhau và mỗi cái đều có diến biến phức tạp. Do chưa tính toán kỹ diễn biến về sau, tạm thờI muốn đánh giá chính xác được mất cần rất nhiều tính toán chính xác. Lúc đó Hứa chọn cầu ổn, thoái xe ăn tốt, tránh trước đòn xung kích M8/9 của Đen đồng thời giữ chặt hà giới cũng là nhằm phong tỏa con đường tiến của mã Đen. Cái thiếu sót là vị trí mã phải hơi kém, nếu đổi B3.1 ăn tốt Đen sẽ M8/9, X3-1, M3.1, P5-9, P7.6, Đen đoạt quân trước đồng thời giữ lại thủ đoạn X2-1 và tiến pháo phong xe tất đạt được một trong hai mục đích giải quyết vấn đề xe, pháo cánh phải bị giằng. Như vậy, Đỏ tuy nhiều tốt nhưng ưu thế không lớn, muốn tiến cũng không dễ.
14. ... X2-1 Nước cờ khá kỳ lạ. Nhưng xét từ thực chiến đã mang lại hiệu quả gây bất ngờ cho Đỏ. Luận cờ theo cờ nước này của Đen nên đổi thành B3.1 Đỏ sẽ X8.6, B3.1, X3-7, M3.4, Đen phóng mã phải lên đủ để chiến đấu. (hình)

15. X8.7 chính xác!
15. ... M3.5 16. P9-5 Sau khi bị ép đổi có thể thấy rõ là X2-1 và X8.7 đổi có phần bị thiệt.
16. ... X8.3 Sự lựa chọn duy nhất trong tình thế hiện tại.
17. P5/1 Nước kém. Mục đích nhằm giữ lại thế công của pháo giữa nhưng chưa quan tâm đúng tới nhược điểm mã cánh phải bị tắc và lộ 3 bị giằng. Có thể do nứơc bình xe của Đen vừa trên hiệu quả không cao khiến cho cảm giác về ưu thế của Đỏ vẫn tốt dẫn tới đi một nước cờ tùy tiện. Nên đổi thành X8/2 đổi quân, sau khi đổi xong cờ Đen không có điểm khởi công. Đỏ nhiều tốt chiếm ưu, sau đó bước vào cục diện cờ tàn vốn là sở trường của Hứa Ngân Xuyên.
17. ... X8-6 Nước chặt chẽ! Còn nhớ một câu trong một bài hát của Đổng An Cách như sau: Một năm qua lại một năm đến, một đời tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Tóm chặt nước yếu của Hứa Ngân Xuyên, nước X8-6 khóa chặt trợ môn tiếp theo ám phục nước tiên thủ M8.6. Tôn Dũng Chinh thực sự đã có thể thoải mái thở phào một cái, độ bão hòa của ô xi trong máu đã được tăng cường thêm không ít.
18. X3-2 Nước quá yếu, từ đây có thể thấy phong độ của Hứa Ngân Xuyên hoàn toàn không tốt. Nước ngoan cường phải là X3.1 Đen tiếp M8/9, B3.1!( Nếu T3.5 Đỏ sẽ X6-5, X3-4, P7.6, M7/5, P2-3, M5.3, M9.7, P5/1, M7.8, P5-3, M8.7, P3/2 Hai bên bằng thế) M9.7, T3.5!, P7.3 (nếu P2-3 sẽ X3-2, X6.4, M3.2, M7.5, X2-5 Đỏ mãn ý) B3.1 cờ Đỏ không kém.
18. ... M8.6 tóm chặt từng cơ hội nhỏ nhoi, hắc mã đã tới!. 19. M3/5 nếu M3/1 sẽ tồn tại mối lo bị nhảy ngọa tào.
19. ... X1-4 20. B5.1 X4.7 21. T7.5 Tg5-4 Nước cờ hay, Tướng Đen chuyển sang chỗ mà pháo Đỏ không có đất dụng võ. Đồng thời uy hiếp cổng tướng bên trái của Đỏ.
22. X8/7 P7-6 Nước ẩn, tiếp theo phục thủ đoạn cưỡng công S5.6. 23. X2/3 Nước nhẫn nhịn dường như đổi thoái 2 tốt hơn một chút.
23. ... X4.1 Nước lấn tới, phục M6.7 đoạt xe. 24. X2.1 Do múôn tránh đòn tấn công S5.6 của Đen, lại thêm một lần nhẫn nhịn. Không còn cách nào khác.
24. ... P2.7 Cánh phải xe, pháo cuối cùng đã kết thành một mối, công thủ lưỡng lợi. Cờ Đỏ dần rơi vào thế không chống đỡ nổi. 25. T5.3 hi vọng có thể đi M4.5 đề phòng Đen S5.6. Nhưng chỗ này vừa vá chỗ khác lại bục.
25. ... X6-4
Với ưu thế từ nước P2.7, lại nhanh chónh bình xe tấn công ám phục P2-3 gọi sát đoạt quân.
26. P5-4 ngoan cường hi vọng trong tình thế cưỡng công của Đen gây ra những hỗn lọan nhỏ.
26. ... Xs.1 Nước thử. 27. P4.1 Xs/1 28. P4/1
Nếu bình pháo hoặc tiến xe giữ pháo thế trận sẽ nhanh chóng tan vỡ.
28. ... P6.2 cầu ổn, có thể chơi P2-3, Đỏ sẽ M5.4, Xt/4, X8.9, Tg4.1, M4.6, Xt-6, X8/3, X6-4, T3/5, Xs-5, X2.2, X5.2, X2.2, M6/5, X8-7, X5-4!, M7.6, P3/5, X2-5, X4.1, X5-7, X4.4 Đen thắng thế.
29. M5.4 Xs.1 30. B5.1 Xs-5 31. S4.5 P2-3 Đen không thể ăn pháo Đỏ vì Đỏ có nước M7.5 bắt đôi xe. Nứớc P2-3 này để lộ ra cửa trống bên cánh phải, có phần hơi vội vàng. Dường như đổi B3.1 đổi tốt xong tìm cách tiến dễ nắm duy trì tiên thủ.
32. M7.6 P3/2 33. X2-5 Dường như nên đổi thành X8.9!, Tg4.1, X2-7, P3-5, S5.6! Đỏ tiếp theo phục các thủ đoạn như X7-8, M6.7, trong nước đục dễ mò được cá, cục diện lập tức rơi vào thế hỗn loạn.
33. ... X5-2 Nước kịp thời, một chiêu đã định được càn khôn từ đây Đỏ không còn cơ hội phản kích, đã hết cách.
34. X8-7 X4/2 35. B7.1 X2-3 36. X5.4 P6/1 37. X5-6 Tg4-5 38. M4/6 X4-7 39. S5/4 P3-4 Nếu đổi thành P3-5 càng nhanh chóng mãnh liệt.
40. X7.5 P4/3 41. X7-8 X7-4 42. X8.4 S5/4 43. P4-9 X4.1 44. M6/8 X4-2 45. P9-8 có thể do thời gian quá gấp, xuất hiện nước cờ sai sót. Nhưng cho dù không đi nước này đến đây cũng khó tránh khỏi bại trận.
45. ... X2/1. Đen thắng. Tôn Dũng Chinh không bỏ lỡ cơ hội tốt, đánh chắc tiến dần từng bước, cuối cùng trong tình hình tiểu Hứa thời gian ít đã công thành đoạt trại, một lần nữa trở thành khổ thủ của Hứa Ngân Xuyên.
Dịch từ trang cờ tướng của tỉnh Quảng Đông.
tôi 1982
Nguồn: http://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=3061

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment