Tuesday, November 8, 2016

ĐƠN XA THẮNG SĨ TƯỢNG TOÀN [Định thức 1]

ĐƠN XA THẮNG SĨ TƯỢNG TOÀN
[Định thức 1]


1. X6-5...
Dụ tượng đen đi chuyển, tướng không có thời gian rảnh để đi. Nếu trực tiếp bình sang lộ 2 thì tướng có thời gian bình sang trung lộ chạy trốn.
... T5.7
Ý đồ bên trắng thành công, hai tượng không liên kết ở tuyến đáy,không che chở cho tướng có thời gian bình vào trung lộ. Tuy nhiên đến đây, tướng vẫn có thể lên xuống, trắng chưa thắng được.

2. Tg5-4...
Trắng bình tướng kìm chế vì đen thất bại trong việc chuyển vào trung lộ, giờ đây tướng cũng không còn đường lùi vì sẽ mất sĩ dẫn đến bại cuộc.Đành phải đi tượng
... T9/7
3. X5-3...
Nước nhấp buộc đen đi V7s vì nếu đi V7t trắng tiến xe chiếu mất sĩ.
... T7.9
Buộc đi V7s.9
4. X3-2 Tg6/1
5. X2.7 Tg6.1 6. X2/1 Tg6/1
7. X2-5
Được sĩ tất thắng cuộc

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment