Monday, March 27, 2017

[4share] Oxford Grammar for Schools 1-5 [Student book + Teacher book + CD]


Loạt sách giải thích rõ ràng và các hoạt động truyền thông để giúp học sinh và thanh thiếu niên hiểu và thực hành ngữ pháp. Oxford Grammar for Schools cho sinh viên cơ hội tự khám phá ngữ pháp cho mình và khuyến khích họ nhận thức được tiến bộ của họ thông qua việc tự đánh giá và rà soát chính thức. Khi học sinh kích hoạt ngữ pháp của mình thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc và viết, các em sẽ dần quen thuộc với tiếng Anh.

Sách thiết kế chương trình hay, sinh động và phù hợp với học sinh Việt Nam. Sách bao gồm đầy đủ các nội dung, ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng.
Sách bao gồm đầy đủ 5 phần, mỗi phần gồm Student book, teacher book, CD.

Link tải: [4share] Oxford Grammar for Schools 1-5 [Student book + Teacher book + CD]

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment