Thursday, March 30, 2017

[4share] Từ điển với hình ảnh và các mẫu chuyện - Storybook Dictionary Over 2500 Words More than 1000 Pictures


Đây là một quyển sách xuất sắc, đó là một từ điển kết hợp. Thay vì chỉ có các định nghĩa khô khan, mỗi từ được giải thích trong một hoặc hai câu và kèm theo những hình ảnh thông minh và ý nghĩa.
Bao gồm hơn 2.500 từ và 1000 hình ảnh minh họa.


Chúng ta cũng có thể được chia thành nhiều buổi học vì nó có danh mục sắp xếp khác nhau, đặc biệt tốt cho trẻ nhỏ. Hoặc bạn có thể mở cuốn sách tới bất kỳ trang nào, và thưởng thức.Một quyển sách đáng đồng tiền bỏ ra. Còn tại www.hieponly.com thì bạn tải miễn phí.

Tải về: [4share] Từ điển với hình ảnh và các mẫu chuyện - Storybook Dictionary Over 2500 Words More than 1000 Pictures


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment