Thursday, April 27, 2017

[4share] What A World: Amazing Stories from Around the Globe 1 2 3 — FULL [PDF + MP3]Bạn biết gì về "Ngày tết ở Trung Quốc", "Ngày của người chết", "The Inuit","những người sống dưới lòng đất"? What a World: Amazing Stories from Around the Globe của tác giả Milada Broukal là một chuỗi 3 quyển sách giới thiệu những topic thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Giúp phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thảo luận, chính tả ...cung cấp các quy tắc và các chủ đề trọng tâm cho người học, có bài tập để tự kiểm tra kỹ năng đã học.

Tải về: [4share] What A World: Amazing Stories from Around the Globe 1 2 3 — FULL Ebook Download

Sunday, April 9, 2017

[Series] Longman World Club 1 2 3 4 — FULL Ebook Download


World Club là tài liệu gồm 4 cấp độ, nội dung các topic phong phú thông tin và vui nhộn là cầu nối hoàn hảo giữa trình độ "Primary" và "secondary". Tài liệu giúp học viên tự phát triển kỹ năng thực tế, một chương trình hữu ích.

Tải về: [Series] Longman World Club 1 2 3 4 — FULL Ebook Download

Tuesday, April 4, 2017

Hot English Magazine - No.176 - January 2017 [PDF + MP3]
Hot English Magazine - No.176 - January 2017: True PDF, 66 trang

Tải về: Hot English Magazine - No.176 - January 2017 [PDF + MP3]

[Video] Song ngữ anh việt - English today DVD 1 - Giới thiệu

Song ngữ anh việt - English today DVD 1 - Giới thiệu
Video được sub với dạng song ngữ anh việt để các bạn vừa nghe, xem, đọc. Dễ học, dễ so sánh.