Thursday, April 27, 2017

[4share] What A World: Amazing Stories from Around the Globe 1 2 3 — FULL [PDF + MP3]Bạn biết gì về "Ngày tết ở Trung Quốc", "Ngày của người chết", "The Inuit","những người sống dưới lòng đất"? What a World: Amazing Stories from Around the Globe của tác giả Milada Broukal là một chuỗi 3 quyển sách giới thiệu những topic thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Giúp phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, thảo luận, chính tả ...cung cấp các quy tắc và các chủ đề trọng tâm cho người học, có bài tập để tự kiểm tra kỹ năng đã học.

Tải về: [4share] What A World: Amazing Stories from Around the Globe 1 2 3 — FULL Ebook Download

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment