Friday, May 19, 2017

Trọn bộ software cờ tướng luyện khai cuộc với book chuyên đề (2)


Lưu ý
:
- Tải về giải nén và xóa file obks.db
- Hướng dẫn sử dụng vui lòng tìm trên internet với từ khóa "Sử dụng Binghe"
- Nếu xài GGChess thì hệ điều hành là 64bit và CPU hỗ trợ tập lệnh SSE4.2

Bộ phần mềm (software) cờ tướng luyện khai cuộc.
- GUI Binghe2000 giao diện tiếng anh (không kết nối book online)
- Book Huỳnh hỏa trùng (đom đóm) quý I 2017 và các book chuyên đề bình phong mã cổ điển, bình phong mã hiện đại, khởi mã cuộc, nghịch pháo, phản cung mã, phi tượng cuộc, sĩ giác pháo, tam bộ hổ, thuận pháo, tiên nhân chỉ lộ.
- Engine khoảng 70 engine kèm theo.


Link tải: Binghe2000: Trọn bộ software cờ tướng luyện khai cuộc với book chuyên đề (2)


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment