Tuesday, June 27, 2017

Bình luận: Mã thắng đơn sĩ (2)

Sử dụng kết quả 2 định thức ở video trước áp dụng cho ván này, thắng trong mọi trường hợp.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment