Tuesday, June 27, 2017

Bình luận: Đơn mã có thắng đơn tượng? (4 ván minh họa)

Bao gồm 4 ván đơn mã thắng đơn tượng kèm theo một số yêu quyết, lưu ý để các bạn tự đưa ra nguyên tắc cho mình và tự tin hơn khi gặp hình cờ tương tự.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment