Friday, June 30, 2017

[PDF] Cờ tàn - Trần Sang


Trong quyển sách nhỏ này, chúng tôi biên soạn lại một số cục cờ tàn thông dụng nhắm giúp cho các bạn chơi cờ nghiên cứu trau dồi thêm kỹ thuật kết thúc một ván cờ.
Toàn bộ gồm 15 chương, trình bày từ đơn giản tới phức tạp, đề cập đến tát cả các quân chiến như tốt, mã, pháo, xe. Đây là những kinh nghiệm rất phong phú đã được làng cờ tích lũy qua nhiều năm thể hiện trong thực tiễn giao đấu đã được chọn lọc, nghiên cứu, cô đúc lại thành những nguyên tác cơ bản có tác dụng rất lơn trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật của những người chơi cờ.
Vấn đề khá rộng đòi hỏi nhiều công phu nghiên cứu. Bước đầu nghiên cứu thường gặp nhiều khó khăn, nhưng càn đi sâu nghiên cứu càng thấy hấp dẫn và thích thú. Trên cơ sở những điều cơ bản, các bạn thu nhặt được, các bạn sẽ sáng tạo ra thêm nhiều điều mới mẻ và thâm thúy khác, góp phần tích cực vào ciệc phát triển kỹ thuật chơi cờ. Đó là điều mong mỏi lớn nhất của người biên soạn quyển sách con này. Nhưng điều cần hêt sức chú ý là chúng ta không nên máy móc cứng nhắc trong khi áp dụng những điều nêu trong sách. Nghệ thuật chơi cờ đòi hỏi tính minh mẫn và sáng tạo không ngừng. Muốn thắng trận, cần có một trình độ kỹ thuật nhất định, cần có nhiều kinh nghiệm giao đấu: trong quá trình diễn biến của một ván cờ, nhất là về tàn cuộc, thực tế chứng minh rằng từng vị trí của mỗi quân cờ đều có giá trị chiến thuật nhất định, nếu ta chịu khó quan sát, xét đoán tinh tường, phân tích tổng hợp và sâu sắc toàn bộ vị trí chiếm lĩnh của quân ta, thì có rất nhiều trường hợp ta có thể ta ra được những trận thế (gọi là cục) tiến công hoặc phòng ngự rất hay.
Rất mong quyển tài liệu nhỏ này có thể giúp các bạn một phần trong việc thực hiện mục đích đó.
- TRẦN SANG -

Link tải: [PDF] Cờ tàn - Trần Sang

Bài viết liên quan:

1 comment: