Sunday, July 2, 2017

Sỹ Tượng bền đỡ hoà Mã Tốt!

Tác giả: Trần Quyết Thắng

Rất nhiều bạn chơi cờ thường hay hỏi Sỹ Tượng bền có hoà được Mã Tốt. Đây là 1 thế cờ tàn rất hay gặp trong đánh cờ. Câu trả lời là nếu đỡ từ đầu không vào thế bị động thì hoà. Về cách đỡ có nguyên tắc sau.
1. Bao giờ cũng phải chuyển 2 Tượng về phái bên Tốt của đối phương để sau này khi Mã ăn Sỹ thì thoái về bắt chết.
2. Tướng phải xuất được sang 1 lộ, và sử dụng nước đi Sỹ và Tượng hợp lý.
Đây là hình cơ bản để đỡ hoà.
Đường link để mọi người tham khảo.