Wednesday, November 29, 2017

Hàn Tín bôi 2017: Binh để pháo đối không đầu pháo

Mỗi lần xem giải cờ tướng quốc tế đều có một cảm giác, các kỳ thủ hải ngoại chinh chiến thực có dũng khí, chơi cởi mở, do đó xem từ một góc độ nào đó trận đấu thật đẹp. Tựa như những thiếu niên trẻ tuổi, người một quyền ta một cước, giáp lá cà kịch liệt cho đến khi một bên ngã xuống. Nhìn lại các quốc thủ Trung Quốc, được xem là ổn định, không có hoa chiêu, chỉ có gặp chiêu phá chiêu một cách tinh tế và những phi đao cổ xưa sớm đã bị phát hiện, cuộc chơi của họ như hai tôn sư thái cực đánh nhau, cục diện thắng thua sớm được phân định một cách vô hình, chủ trương của họ là vậy. Nhưng ở khía cạnh khán giả, họ thích xem "Niên khinh nhân" chiến đấu hơn.

(Hồ Ngọc Sơn ngồi giữa)

Hai vị này một vị đến từ Mỹ Quốc, tên là Hồ Ngọc Sơn, một vị đến từ Malaysia, tên là Dương Thiêm Nhậm bọn họ ở giải "Hàn Tín bôi" lần thứ 9 vòng 1 liền tao ngộ, ta cùng xem phong thái của họ ra sao?

(Dương Thiêm Nhậm bên trái)1.C7.1 C7.1 2.P2-3 P8-5
Trở thành đối binh cục chuyển binh để pháo đối tả trung pháo
3.C3.1 P5.4
Quá mức sốt ruột, thông thường có thể đi v7.9, Trung pháo phát động quá sớm, sau quân lực cũng không phối hợp kịp.
4.M8.7 P5/2
5.C3.1 M8.7
Nhảy chính mã đề phòng C3-4 uy hiếp pháo.
6.M2.1 P2.4
7.Tg5.1 X9-8 8.X1-2...
Mời đổi đúng lúc.
... X8.9
9.M1/2 M7/5
Lúc này rõ ràng bên đỏ quân lực khoáng đạt, cục diện chiếm ưu.
10.C3-4 P5.1
11.M2.1 M5.4 12.M1.3 P2-6
13.P8.2 P5-2 14.X9-8 M2.1
15.X8.3...
Quân chết không vội ăn, tiến xe tróc pháo lộ 6 là chính xác.
... T7.5 16.X8-4 P2/3
17.T3.5...
Lên tượng bảo vệ tốt lộ 7.
... X1.1 18.X4-6 M4/5
19.Tg5-6...
Thất bại, nên đi X6.4 tróc pháo sau đó xuất tướng
... M5.3 20.X6-8 P2/2
21.X8.4 M3/5 22.Tg6-5 X1-3
23.C4.1 X3.1 24.X8.1 X3/1
25.X8/5 C3.1 26.C7.1 X3.3
27.C4.1 M5.3 28.C4.1 M3.2
Bên đen bắt đầu phản kích, tiến mã đánh xe là một bước then chốt.
29.X8-4 X3.2
Mời đổi một cách quyết đoán.
30.X4-7 M2.3
31.M3.4 S6.5 32.P3.6...
Tiến pháo giữ tốt, nếu như Bên đen đi P2.1, đỏ C4-5.
... M1.3
33.M4.6 S5.4 34.M7.5 S4.5
35.M6/7 P2.1 36.M5.6 Mt/5
37.C4-5 S4/5 38.P3/2 M3.4
39.P3-9 M4.3 40.Tg5-4 M5.7
41.Tg4.1 M3.4

Bên đỏ thực sự là tiếc nuối vô cùng
Vòng thứ nhất 2 vị tương phùng, song phương bắt đầu với đối binh cục chuyển binh để pháo đối với tả trung pháo. Đỏ khí tốt 5 mặc đen vận dụng không đầu pháo mà tiến tốt 3 qua hà, đen cũng cấp tấn hữu pháo và ra xe rất nhanh. Đỏ không gấp gáp đợi đen ra xe lập tức mời đổi đúng lúc hóa giải thế công. Đen chuyển trung pháo về lộ 2 đỏ ngự giá thân chinh làm bên đen vô kế khả thì. Lúc này đỏ quân lực khoáng đạt, có tốt lộ 3 quá hà, bên đen xa mã còn chưa di chuyển, thất lộ mã đang bị đả kích, vô luận thế nào đỏ cũng ưu lớn.
Đỏ thành công khi chấp nhận không đầu pháo để đánh đổi việc khuếch đại tiên thủ, không chỉ quân lực thông thoáng mà còn có tốt quá hà, nhưng ở trung cuộc tục sai lầm, làm cho đối thủ có cơ hội hoàn thành đại nghịch chuyển. Thực sự là tiếc nuối vô cùng!


Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment