Thursday, January 11, 2018

[PDF] Quy trình học cờ tướng và một số yếu lĩnh cần biết


Từ bài viết của anh Vũ Thiện Bảo.
Được hiệu chỉnh về thể thức, ngữ pháp, chính tả. Được thêm mục lục động và đóng gói thành PDF.


Nội dung
Bài 1. Quy trình học tập cờ tướng dành cho người mới bắt đầu
A. Giai đoạn nhập môn
B. Giai đoạn củng cố và nâng cao
C. Đánh cờ thực chiến
D. Cơ sở nền móng
E. Tuân theo quy tắc nâng cao hiệu suất
F. Tăng cường tự tu dưỡng bản thân.
1. Đạo đức
2. Tâm lí
3. Sức khỏe
Bài 2. Một số lưu ý khi học cờ tàn và yếu lĩnh học bố cục
A. Học cờ tàn phải tuần tự
B. Học ra quân như thế nào?
1. Lấy lí luận là chủ đạo
2. Thứ tự từ nông đến sâu
3. Cái gì cần dùng gấp thì học trước
4. Phù hợp với phong cách
5. Kế hoạch khoa học
6. Trước sâu, sau rộng
7. Từng bước hệ thống hóa
8. Kết hợp nghiên cứu và thực chiến
Bài 3. 63 điều yếu lĩnh trong cờ tướng
Link tải: [PDF] Quy trình học cờ tướng và một số yếu lĩnh cần biết

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment