Friday, April 27, 2018

Tượng kỳ nữ thần đại đấu thuận pháo, Đường Đan lực áp Thời phượng Lan
Giáp cấp liên tái 2017-2018 (nữ) vòng 17 trọng tâm chú ý được đặt vào cuộc chiến giữ 2 nữ thần. Một vị sáu lần quán quân toàn quốc, được xưng Tài sắc song tuyệt Đường Đan, tự nhiên là thực lực không thể xem thường. Vị còn lại cũng không kém phần nổi bật, đó là Thời Phượng Lan, vừa tham gia đoàn thể tái với thành tích 7 trận toàn thắng, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Chúng ta cùng thưởng thức trận chiến giữa 2 giai nhân.
(Bắc Kinh) Đường Đan 2 - 0 Thời Phượng Lan (Thượng Hải)
Giải đấu: Tượng kỳ giáp cấp liên tái 2017-2018
Thời gian: 26/4/2018
Bố cục: Thuận Pháo

1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1 4. M8.7 M2.3
5. C7.1 P2.4 6. M7.6 P2-7
7. P5-7...(hình)


! Một biến hóa mới mẻ, đa phần các kỳ thủ chọn đị P8-7 giữ lại trung pháo.
... X1-2 8. X9-8 X9.1
9. T3.5 X9-4 10. X2.4 X2.6
11. S4.5 ...
Bổ sĩ là nước quan trọng vì đen có nước X2-4 tróc mã và dòm ngó sĩ.
...X2-4 12. M6.7 Xs-3
13. P8.3 ...
Nếu đen ăn pháo thì trắng bình pháo bắt chết xe.
...X4-2 14. P8.1 S4.5
15. P7-6 X3-4 16. X8.5 C5.1
Tiến trung binh ý nghĩa không lớn.
17. X2-4 ...
Bình vào sườn chiếm tiên.
...X2/1 18. C9.1 C9.1
19. X4.2 C7.1 20. C7.1 M7.8
21. X4/1 M8.6 22. X4-5 X4-3
23. X5-4 M6.4
Nếu M6.7 thì P6-3, X3-5.
24. X8/1 X3/2
25. X4-7 M4/3 26. X8-7 X2.3
27. X7.1 P5-9 28. M7/5 T3.5
29. X7/1 X2.1 30. M5/3 X2-7
31. X7.2...(hình)


Sau khi đổi quân, trắng dù xe đè mã lại có thủ đoạn P6-7, chốt 5 vẫn còn, ưu thế rõ ràng.
... P7-6 32. Mt/2 X7.2
33. C1.1 P9-7 34. M3/2 X7-8
35. C1.1 P6/4 36. Ms.4 P7.6
37. C1.1 P6-8 38. C1-2 P8-9
39. C2-1 P9-8 40. C1-2 P8-9
41. C2-1 P9-8 42. C1-2 P8-9
43. P6-7 M3/4 44. C2-1 P9-8
45. C1-2 P8/2 46. X7-9 P7-8
47. C2-1 M4.2 48. X9-8 M2.4
49. X8-6 P8.4 50. P7.1 X8/1
51. M2.3...
Mã trắng thoát vây, triển khai tấn công.
... Pt-7 52. M3.2 P8-7
Đen tiến hành phòng thủ nhưng tình thế khó mà ngăn cản.
53. M4.3 X8-6 54. M3.5 P7-5
55. M5.7 P7/6 56. P7.1 P5-9
57. M7/5 X6.1 58. M5.4 P9-7
59. P7-5 M4/3 60. M2.4
Tuyệt sát.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment