Sunday, May 27, 2018

[PDF-Scan đẹp] 36 kế dùng mã


Trong binh pháp cổ đại có nói: "Chiến tranh không ngại xảo trá". Mưu lược xảo trá chế địch, không chỉ vận dụng thích hợp ở lĩnh vực đánh tranh quân sự, mà còn thích hợp ứng dụng trong môn cờ tướng, vì 2 lĩnh vực xét ra đều giống nhau. Do đó, thao lược binh pháp và mưu trí chiến lược của các quân sự gia, đều được khai thác và ứng dụng vào trong cờ tướng. Học tập và ứng dụng "36 kế" chế địch là rất có ích đối với nâng cao chiến thuật đánh cờ, giúp các kỳ thủ bước thêm một bước mới về kỹ thuật đánh cờ.

Tải về: http://megaurl.in/jfTx

Bài viết liên quan:

1 comment:

  1. Betway Casino - Mapyro
    Betway Casino is located in East Chicago in East Chicago 사천 출장마사지 and is part of 서울특별 출장마사지 the Chicago 세종특별자치 출장마사지 Downtown Casino Group. 전라남도 출장마사지 The 전주 출장마사지 casino's 15000 square foot gaming space

    ReplyDelete