Sunday, July 22, 2018

[PDF] 800 bài tập sát pháp - demo


Quyển sách tập hợp 800 bài tập sát pháp được chia thành các chuyên đề khác nhau. Trong mỗi chuyên đề sẽ bao gồm:
 Mô tả phương pháp sử dụng sát pháp.
 Các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó.
Nhằm giúp các bạn yêu cờ nắm vững lý thuyết cũng như ứng dụng vào những hình cờ đa dạng, rất hay gặp trong đối cuộc thực tế.Tải về: [PDF] 800 bài tập sát pháp - demo

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment