Tuesday, August 21, 2018

[PDF] Tứ bộ sát


Sát cuộc trong 4 nước. Người biên soạn chưa kiểm chứng tất cả ván cờ.
Mỗi ván cờ đều có chừa khoảng trống để các bạn ghi lời giải.
Tài liệu cũng không bao gồm lời giải, 4 nước sát thì các bạn hẳn có thể tự mình kiểm chứng.

Mọi góp ý các bạn có thể gửi về: tinhlahan702@gmail.com hoặc chat qua facebook: www.facebook.com/hieponly
Chúc các bạn vui vẻ.

Tải về

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment