Tuesday, August 21, 2018

Trọn bộ phần mềm (sw) cờ tướng VNChessMaster Deepsky 1.1


Trọn bộ phần mềm xưa cũ dùng test biến cờ tàn khá chuẩn.
- GUI: VNChessMaster giao diện và nước đi tiếng Việt. Được mod lại tí nhìn tươi sáng hơn.
- Engine Deepsky huyền thoại 1.1 hỗ trợ 8u.
Đang set 2u ram 512.

Tải file về đổi đuổi .docx thành .rar và giải nén.

Tải về

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment