Monday, September 10, 2018

[PDF] Lý luận cờ tướng*Đánh đọc*
Tập hợp các bài dịch của anh Vũ Thiện Bảo và Nguyễn Đại Thắng:
1. Quy trình học cờ tướng
2. Một số lưu ý học cờ tàn và yếu lĩnh học bố cục
3. 63 yếu lĩnh trong cờ tướng
4. Quan điểm về học bố cục cho trẻ nhỏ

Link tải: http://bit.ly/2MjVtEB

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment