Wednesday, September 5, 2018

[PDF] Đề bài sát pháp Thập bộ sát


Đề bài sát cuộc trong 10 nước. Người biên soạn chưa kiểm chứng tất cả ván cờ.
Tài liệu cũng không bao gồm lời giải.
Mọi góp ý các bạn có thể gửi về: tinhlahan702@gmail.com hoặc chat qua facebook: www.facebook.com/hieponly
Chúc các bạn vui vẻ.
Vui lòng để lại trang này khi các bạn chia sẻ.
Trân trọng./.

Tải về

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment