Tuesday, November 13, 2018

Bình luận: Thượng Hải Tạ Tịnh Tiên bại Thẩm Quyến Triệu Hâm Hâm 2002

Thượng Hải Tạ Tịnh Tiên bại Thẩm Quyến Triệu Hâm Hâm 2002
Phi Tượng Cục đối Tả Pháo Quá Cung
Chơi ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Tế Nam
Giải Tượng kỳ Đoàn thể toàn quốc TQ
Vòng 2 giải Đoàn thể toàn quốc năm 2002, đội Thượng Hải gặp đội Thẩm Quyến. Tại bàn 1, Tạ Tịnh giao chiến với Triệu Hâm Hâm.
Dịch giả: Cố Thổ

1. T3.5 P8-4
Dùng khai cục Phi Tượng, Tạ Tịnh sử dụng thế trận quen thuộc của đội Thượng Hải, lộ rõ ý định giao đấu trung tàn, phi thắng tất hòa. Lấy Tả pháo quá cung đối lại là bố cục thịnh hành của bên đi Hậu, thế trận này đa biến, có thể tùy nghi công kích hoặc phòng ngự.
2. M2.3 M8.7
3. X1-2 C7.1
Đen tiến Chốt 7, tạo sự linh hoạt, đa biến cho trận hình. Nếu đổi lại X9-8, thì P2.4, C7.1, P2-3, Đỏ chiếm Tiên Thủ.
4. P2-1 T3.5
5. M8.9 M2.3
6. X9.1 .......


Đỏ khởi hoành xa, không bằng đi C7.1, chuẩn bị P8-7, lợi cho Xe cánh trái tham chiến.
6........ P2-1
7. X9-6 X1-2
8. P8-7 S4.5
9. C7.1..........


Đỏ tiến chốt khống chế mã là nước thuận tay, không khó hiểu. Dĩ nhiên, có thể đi X2.4 tương đối kín đáo hơn một chút.
9..........X2.7
Tiến xe tróc pháo, tạo sự rối loạn trong trận hình đối thủ, đây là nước hay.
10. X6.5 P1.4
11. P7.4...........
Đỏ Tiến pháo ăn chốt, mất Tiên ngay. Hiện tại có thể thấy sự bất lợi của nước tiến chốt 7 ở trên. (Nếu Đỏ đi X6-7, P1-3, X7-6, X2-3, Đen hơn quân).
11..........M7.6
12. X6/3 P1/1
13. C7.1.....
Nếu Đỏ đổi thành X6.2 bắt Mã, thì không thể dùng xe thủ nhà được.
13............P1-4
14. C7-6 X9.2!
Đưa chủ lực nhanh chóng xuất kích, là nước hay!
15. C5.1 X9-6
16. S6.5 X2/3
17. P1.4.............
Các nước trên, đôi bên ứng chiến trung cuộc chặt chẽ,.... Hiện tại Đỏ dùng pháo đánh chốt biên, chưa ngon lắm :D. Đỏ có thể thay bằng C6.1, M6/4, X2.6, vẫn có thể đánh được.
17...........X2-4
18. P1/1...........


Đỏ thoái pháo kiềm mã, nhìn có vẻ hung hãn, thực chất là làm lợi cho người. Có thể thay bằng X6-7, khai mở trận thế. Nếu Đen đi P4.3, M9/7, X4.1, P7-8, M3.2, X7.5, có thể lợi dụng song pháo để đánh tiếp...
18........... X4-3
19. X6-7 .........
Buộc đổi xe, không còn cách nào khác! Nếu định X6.1, M6.4, P1-7, T5.3, P7-8, X6.4, Đen đại ưu thế.
19........X3.2
20. M9.7 Pt-2
21. M7.8..........
Tình thế bên Đỏ đến đây chưa hẳn đã ở thế hạ phong. Tạ Tịnh sau hồi trầm tư suy nghĩ, không cam tâm phòng thủ, thúc Mã đối công. Đỏ có thể bỏ Chốt 5, đi C5.1 (M7/9, P2.2, Đỏ khó đi), C5.1, X2.4, P2.4, S5/6, M6.7, X2-8, Đỏ có thể đánh hòa.
21...........P2.4
22. S5/6 M6.7! (hình)


Như hình, Mã phải của Đen bị tróc, nếu Đen đi M3/2, Đỏ tiến xe 2.3 giữ chốt, Mã trái của Đen khó đi, lộ xe chưa thông, đôi bên đều có chỗ nghi kỵ. Nhưng Đen chớp thời cơ, bỏ mã tranh thế, lợi dụng uy lực của pháo đáy, tiến xe tróc mã, ăn tượng, thật là kiệt tác với khí thế kinh người của Triệu Hâm Hâm, một ngôi sao mới đã xuất hiện trên bầu trời cờ tướng.
23. M8.7..........
.... Đỏ đổi lại đí T5.7, X6.5, X2.2, M7/5, S4.5, X6-2, M8/6, C7.1, X2-1, Đỏ rơi vào hạ phong, khó đi.
23......... X6.5
24. S4.5......
Nước kém, đáng lẽ nên bay Tượng để phòng thủ thì hay hơn. Nếu Đỏ đi T5.7, X6-7, S4.5 vẫn có thể phòng thủ được.
24. .........X6-5
25. X2-4 M7/5
Đen không vội ăn mã, thoái mã dọa sát M5.4, đồng thời đề phòng Đỏ đi X4.2 đổi xe.
26. X4.3 X5-7
27. X4-5 M5.7
28. X5-8..........
Đỏ đổi thành M7/9, M7.5, S5.6, M5.7, Tg5.1 cũng không khác mấy.
28..........X7.2
29. S5/4 M7.5
Tiến mã ngọa tào dọa sát, Đỏ khó ứng phó, Đen thắng thế đã định.
30. X8.6 P4/2
31. X8/8........


Đỏ đổi thành Tg5.1, M5.3, Tg5-6, X7/1, S6.5, M3/4, M7.6, M4.6, Tg6.1, M6/5, Tg6-5, X7/1, S5.4, M5.3, Tg5-6, X7-6. Đen thắng.
31...........X7-6
32. Tg5.1 M5/4
33. M7.6 M4.6
34 Tg5.1 X6-4
35. X8.1 S5/4


Đỏ thua. Nếu Đỏ đi tiếp Tg5-4, X4-6, Tg4-5, X6-5, Tg5-4, X5/1, X8/2, M6.8, T7.5, X5-6 thành sát thế Hải để lao nguyệt.
Triệu Hâm Hâm ván này chiến thắng, giúp đội Thẩm Dương thắng đội Thượng Hải với tỷ số: 5-3.

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment