Thursday, September 12, 2019

Sử dụng book trong phần mềm cờ tướng GUI Binghe3.6

Giới thiệu một số thông số book để làm cơ sở phân tích, đánh giá, lựa chọn nước đi.
Cung cấp phần mềm cờ, book, engine.
www.facebook.com/hieponly
Zalo,sms: 0977 133 137 (Hiệp)

Bài viết liên quan:

No comments:

Post a Comment