Thursday, September 22, 2022

“Ma thúc” Dương Quan Lân (杨官璘), Trung Quốc tượng kỳ đặc cấp đại sư, thế hệ vua cờ đầu tiên ở Trung Quốc.

 

Dương Quan Lân, sinh năm 1925, quê ở huyện Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, cả ông và cha đều chơi cờ khá giỏi. Dương Quan Lân bắt đầu xem cờ tướng từ năm 3 tuổi, 5 tuổi có thể đánh cờ,  10 tuổi đã vô địch nơi ông ở. Thời niên thiếu ông tận sức nghiên cứu cổ phổ.