Hướng dẫn sử dụng phần mềm (sw) cờ tướng GUI Binghe 3.6

PHẦN 1:

1. Sw cờ tướng gồm những thành phần nào?
Gui
Book
Engine
Giới thiệu giao diện
Một số thông số: số u, depth
2. Đánh cờ với Sw cờ tướng như thế nào?
Đen đi
Đỏ đi
Đen và đỏ
3. Thẩm cờ
So sánh với book
Phân tích: điểm, depth, thời gian, xem trước nước đi.
4. Chấp tiên, xếp hình cờ
Xếp hình tiên
Xếp hình tàn thế
Chép fen

#Phần_mềm_cờ_tướng
#Sw_cờ_tướng
#GUI_BinghePHẦN 2:

Load và cài đặt Book, enigne.

1 comment:

  1. Each comes with a special theme, whether or not or not it's historical past, sport, television or music. Slots are additionally made appealing because of sound effects, HD graphics and important jackpots. Progressive jackpots typically seize the attention of players, with Mega 카지노 사이트 Moolah being a prime instance. With 1,000+ slots in whole, 1XBet Casino is a superb choice in this area.

    ReplyDelete