Hướng dẫn sử dụng phần mềm (sw) cờ tướng GUI Binghe 3.6

PHẦN 1:

1. Sw cờ tướng gồm những thành phần nào?
Gui
Book
Engine
Giới thiệu giao diện
Một số thông số: số u, depth
2. Đánh cờ với Sw cờ tướng như thế nào?
Đen đi
Đỏ đi
Đen và đỏ
3. Thẩm cờ
So sánh với book
Phân tích: điểm, depth, thời gian, xem trước nước đi.
4. Chấp tiên, xếp hình cờ
Xếp hình tiên
Xếp hình tàn thế
Chép fen

#Phần_mềm_cờ_tướng
#Sw_cờ_tướng
#GUI_BinghePHẦN 2:

Load và cài đặt Book, enigne.

No comments:

Post a Comment